You Tube
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność

ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W KWK "PIAST"

HARMONOGRAM IMPREZ
Poniżej do pobrania link z harmonogramem imprez na najbliższe miesiące
Katastrofa klimatyczna ?
Artykuł w Tygodniku Solidarność Janesa Taylora " Nie ma naukowych dowodów " - poniżej link do publikacji.
Pismo do Prezesa Rady Ministrów
Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w związku z pogarszajaca się sytuacja w górnictwie.Poniżej do pobrania pełny tekst
Szaleństwo klimatyczne
Do pobrania poniżej artykuł Tomasza Cukiernika o Walce z globalnym ocieplenie jako biznes i żerowanie na pieniądzach podatników oraz artykuł Rafała Ziemkiewicza . Źródło Tygodnik Do Rzeczy
Nie ma zagrożenia katastrofą klimatyczną.
Nie ma zagrożenia katastrofą klimatyczną spowodowaną globalnym ociepleniem ..... rozmowa z Jamesem Taylorem dyrektorem zarządzającym amerykańskiego think tanku Heartland Institute. Źródło Tygodnik Solidarność.
Porozumienie w sprawie określenia zasad wypłaty jednorazowej dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Poniżej do pobrania pełny tekst porozumienia zawartego w dniu 11 lipca 2019 roku pomiędzy Polską Grupa Górniczą S.A. a związkami zawodowymi.w sprawie wypłaty jednorazówki.
Stanowisko Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ,,Solidarność" z dnia 25.06.2019 r.
Stanowisko Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ,,Solidarność" z dnia 25.06.2019 r. w sprawie odrzucenia przez rząd RP kolejnego zaostrzenia polityki klimatyczno - energetycznej Unii Europejskiej. Poniżej pełna treść dokumentu do pobrania.
Przepis na apokalipsę
Niebezpieczeństwo wygaszania energetyki węglowej i górnictwa w krótkim czasie bez zastapienia innymi stabilnymi żródłami energii było by dla Polski katastrofalne ....... Pełny tekst artykułu w linku poniżej. Źródło gazeta Rzeczpospolita
Taki mamy klimat.......
Polska jeszcze przez dziesięciolecia pozostanie węglowym mocarstwem. Światu także nie grozi zielona rewolucja dopóty, dopóty nie włączą sie w nia najwięksi eminenci zanieczyszczeń i dwa mocarstwa...... ( Pełny tekst do przeczytaniu w linku poniżej )
Komunikat
Informujemy, że Ustawa o Związkach Zawodowych nakłada obowiązek wskazania jednej organizacji związkowej, która będzie reprezentować pracownika. Informujemy również, że Statut NSZZ "Solidarność" jednoznacznie określa przynależność związkową - Rozdział II §8 pkt.3 "Członek związku nie może należeć do innego związku zawodowego zarejestrowanego w Polsce".
źródło: BK
Petycja - sprzeciw wobec kierunku polityki energetycznej rządu
Krajowa Sekcja Górnictwa Wegla kamiennego NSZZ "Solidarność" wyraża stanowczy sprzeciw wobec obecnego kierunku polityki energetycznej i klimatycznej polskiego rządu oraz działaniom podejmowanym przez poszczególne ministerstwa wobec sektora górnictwa weglowego w naszym kraju. Pełny tekst do pobrania poniżej.
Regulamin ZFŚS na rok 2019
Nowy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący w KWK "Piast - Ziemowit" na rok 2019 w linku do pobrania poniżej.
Karczma Piwna 2018
W biurze związku dostępny jest film z Karczmy Piwnej 2018. Istnieje możliwość nagrania filmu na pendrive usb. Wymagana pojemność to minimum 20GB.
źródło: BK
Odpady węglowe znikną z rynku
5 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dzięki staraniom Solidarności z ustawy wykreślono zapisy zagrażające polskiemu górnictwu. Jednak kolejne zagrożenie dla branży stanowią niektóre elementy przygotowywanego przez rząd programu „Czyste Powietrze”. Nowelizacja zakłada wyeliminowanie ze sprzedaży dla sektora komunalno-bytowego najgorszej jakości paliw powodujących smog, czyli mułów węglowych, flotokoncentratów i mieszanek zawierających mniej niż 85 proc. węgla kamiennego. Tego typu paliwa nie będą mogły być sprzedawane do celów grzewczych dla gospodarstw domowych oraz kotłowni znajdujących się przy budynkach mieszkalnych czy m.in. szkołach i szpitalach. Nowe przepisy nałożą również na sprzedawców paliw obowiązek wydawania świadectw jakości. Właścicielom składów węgla, którzy będą próbowali obejść nowe regulacje, grożą dotkliwe kary. Pełna treść artykułu w linku poniżej
Porozumienie ws. 14 - stki za rok 2019 r.
W linku poniżej pełny tekst porozumienia w sprawie wypłaty 14 pensji za rok 2019 .
Pismo Związków Zawodowych skierowane do PGG
Poniżej do pobrania pełny tekst skierowany do Prezesa Polskiej Grupy Górniczej dotyczące ustaleń zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego.