You Tube
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność

PREZYDIUM ZWIĄZKU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W KWK "PIAST"
Przewodniczący Związku: kol. Bogusław Hutek
V-ce przew. Związku: kol. Henryk Naras
V-ce przew. Związku: kol. Jacek Pielok
Czł. Prezydium: kol. Bogdan Kawa
Czł. Prezydium: kol. Łukasz Janosz
Czł. Prezydium: kol. Wojciech Drabek
Czł. Prezydium: kol. Szymon Wirkus
Czł. Prezydium: kol. Łukasz Żuchowicz